Återbrukat Tegel: The Parkside i Göteborgs Masthuggskajen

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-11
Parkside GöteborgLINK Arkitektur har gestaltat ett nytt Mixed Use-kvarter där bostäder, kommersiella lokaler och verksamheter möts. Bild: Visulent

The Parkside: högt hus med återbrukat tegel

I Göteborgs Masthuggskajen planeras ett nytt kvarter med namnet The Parkside. Detta projekt, designat av LINK Arkitektur på uppdrag av Riksbyggen och Elof Hansson Fastigheter, kommer att bli Sveriges högsta byggnad klädd i återbrukat tegel. Byggnationen startade den 10 april 2024 och förväntas vara klart 2027.

Inspiration från världens hamnstäder

Arkitekterna bakom The Parkside har hämtat inspiration från stora hamnstäder som New York, Rotterdam, Hamburg och London för att skapa ett kvarter med internationell atmosfär. Projektet innefattar både bostäder och kontorslokaler, med restauranger och butiker i bottenplan för att främja ett levande stadsliv.

Fokus på social och klimatmässig hållbarhet

En av de mest noterbara aspekterna av The Parkside är att projektet använder återbrukat tegel för fasaden. Detta val ger inte bara en estetisk patina men också en minskning av koldioxidutsläppen med 96 procent jämfört med nytt tegel.

En blandstad med utsikt

The Parkside ska erbjuda en blandning av bostadsrätter och hyresrätter, kontor samt affärslokaler, alla med utsikt över Göteborgs hamn. Projektet är exempel på en modern blandstad där både boende och arbetsplatser integreras med offentliga och kommersiella utrymmen.

Läs mer om The Parkside i pressmeddelandet.


Läs även: Hållbarhetspris till BRF Venus

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner