Skellefteå planerar 200 nya bostäder

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-16
Aerial view of SkellefteåVy över Skellefteå Foto: Jonas Westling / Unsplash

200 nya bostäder planeras i Skellefteå

I ett nytt initiativ för att möta det växande behovet av bostäder och underlätta för kommunens kompetensförsörjning, planerar Skellefteå kommun att uppföra 200 nya bostäder. Av dessa förväntas 50 bostäder vara färdiga i slutet av 2024, medan resterande planeras stå klara under våren 2025.

Det handlar om hyreslägenheter med tillfälliga bygglov som ett komplement till den pågående bostadsproduktionen av Skebo. Potentiella placeringar för dessa nya bostäder inkluderar områdena Myckle, Degerbyn, Moröhöjden, eller Bergsbyn.

Kommunens satsning på nya bostäder syftar till att möta den pågående befolkningstillväxten och kompetensbehoven. Under 2023 ökade antalet invånare i Skellefteå kommun med 2 140 personer. Den fortsatta höga takt på inflyttning gör att behovet av nya bostäder är akut.

För att ytterligare diskutera områdena för de planerade bostäderna kommer kommunen att anordna informationsmöten med de som bor i närheten. Lorents Burman (S), kommunalråd, understryker att målet är att skapa bostäder som initialt kan erbjuda nyinflyttade möjligheten att bosätta sig i kommunen, medan Evelina Fahlesson (S), också kommunalråd, pekar på behovet av snabba lösningar för att möta både kompetens- och bostadsbehovet.

De nya bostäderna ses som en temporär lösning för att snabbt kunna erbjuda bostäder till nyinflyttade och planeras uppföras på kommunens mark. Omkostnaderna för etableringen siktar på att finansieras inom ramen för kommunens budget och utifrån möjligheter till statsbidrag.

För mer information om detta initiativ och den fortsatta planeringen, besök pressmeddelandet.


Läs även: Nya bostadsprojekt i Tullstorp trots byggkris

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner