Nytt sjukhusområde i Helsingborg: Framtidens hälsovård

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-17
Bild på det nya sjukhusområdet i Helsingborg.Illustrationsplan B2

Nytt sjukhusområde i Helsingborg ett steg närmare verklighet

HELSINGBORG – Kommunfullmäktige i Helsingborg har antagit detaljplanen för det nya sjukhusområdet i staden. Beslutet, som fattades den 16 april 2024, banar väg för bygget av ett modernt och tillgängligt akutsjukhus med tillhörande infrastruktur.

Det nya sjukhusområdet planeras i samarbete mellan Helsingborg stad och Region Skåne, med målet att skapa en hållbar, robust och framtidssäkrad hälsoinrättning. Sjukhuset ska inte bara tjäna invånarna i Helsingborg utan också tillhandahålla tjänster till boende i grannkommuner samt övriga Skåne.

Plan för framtidens hälsovård

Detaljplanen möjliggör utvecklingen av ett sjukhus som klarar dagens krav men också kan anpassas till framtida behov. Projektet betonar vikten av tillgänglighet och integrering med den omgivande miljön, inklusive den nya stadsdelen Östra Ramlösa. En tågstation i direkt anslutning till sjukhusområdet är en del av planeringen för att stärka tillgängligheten.

Arbetet med sjukhuset syftar till att skapa en miljö som stöder såväl sjukhusets funktioner som stadens behov av gröna ytor och tillgängliga offentliga platser. Byggstart är ännu inte fastställd, men målet är att det nya sjukhuset ska stå klart år 2035.

Detaljplanen, som nu antagits av kommunfullmäktige, är resultatet av en noggrann planeringsprocess där synpunkter från allmänheten, näringsidkare, myndigheter och andra berörda parter beaktats.

För mer information om projektet och detaljplanen, besök helsingborg.se/detaljplaner.


Läs även: Nya bostadsprojekt i Tullstorp trots byggkris

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner