Sveriges Fria Bygghandlare: Namnbyte och Ny Identitet

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-16
Sveriges Fria Bygghandlare - bildFellessons Bygghandel i Evedal

Annons

Beijer

 

Woody Bygghandel blir Sveriges Fria Bygghandlare AB

I ett nyligen offentliggjort pressmeddelande meddelar Woody Bygghandel AB att de genomgår ett namnbyte. Det nya namnet, Sveriges Fria Bygghandlare AB, sägs bättre reflektera bolagets affärsfilosofi och strategiska riktning. Namnbytet markerar en tydlig positionering mot att vara ett självständigt och lokalt förankrat alternativ i bygghandelsbranschen, där frihet och lokalt beslutsfattande står i fokus.

En markering mot central styrning

Mot bakgrund av en bransch där trenden går mot allt mer centralstyrning och konsolidering understryker Sveriges Fria Bygghandlare sitt engagemang för lokal närvaro och självständighet. Johan Rosendahl, styrelseordförande för Sveriges Fria Bygghandlare AB, betonar vikten av att utan utländskt ägarskap kunna fatta beslut som är bäst för den lokala marknaden och kunderna.

Nytt varumärke och visuell identitet

I samband med namnbytet introduceras även en ny grafisk profil, framtagen i samarbete med kommunikationsbyrån Falck & Co. Denna nya visuella identitet har utformats för att komplettera de lokala delägarnas varumärken och spegla företagets unika position som fria och oberoende bygghandlare.

Det omfattande arbetet med att utveckla det nya strategiska konceptet och varumärkesidentiteten har varit en gemensam process där alla bolagets delägare bidragit. Bolagsstämman antog nyligen det nya namnet och konceptet, vilket symboliserar startskottet för en ny era för Sveriges Fria Bygghandlare.

Läs även: Vårbudgeten: Regeringen Ignorerar Byggkrisen

Annons

skånska byggvaror
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner