AMA Hus 24: Fokus på återbruk och hållbarhet

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-18
Bild på återbruk i byggsektornAMA Hus 24

 

Ny utgåva av AMA Hus 24 med fokus på hållbarhet och återbruk

Svensk Byggtjänst har nyligen lanserat en ny uppdatering av sitt referensverk AMA Hus 24. Den senaste upplagan kommer med flera betydande förändringar som speglar sektorns ökade fokus på återbruk och hållbara byggmetoder.

Större fokus på återbruk och uppdaterade betongdelar

I den nya utgåvan har Svensk Byggtjänst lagt till omfattande information och riktlinjer kring återbruk av material, ett steg som ses som centralt för att uppnå en mer hållbar samhällsbyggnadssektor. Dessutom har betongdelen av referensverket utökats med två nya bilagor till följd av uppdaterade standarder. Sofia Åström, produkt- och avdelningschef för AMA, understryker vikten av uppdateringen för sektorns hållbara utveckling.

Förbättrad struktur och användarvänlighet

För att öka tydligheten och användarvänligheten har även strukturen i AMA Hus 24 justerats. Bland annat har streckkoderna tagits bort, vilket innebär att koderna nu är desamma i såväl det tryckta som det digitala formatet. Målet med dessa förändringar är att förenkla kommunikationen i byggprojekt och därigenom bidra till effektivare och mer hållbara byggprocesser.

AMA Hus 24 finns tillgängligt i både tryckt och digitalt format samt som en onlinetjänst, och syftar till att underlätta specifikationen av exakta material- och utförandekrav för byggnadsprojekt. Svensk Byggtjänst, som ägs av samhällsbyggnadssektorn, har i uppdrag att samlar och sprida kvalitetssäkrad kunskap för att stödja en hållbar utveckling inom sektorn.


Läs även: Vårbudgeten: Regeringen Ignorerar Byggkrisen

Annons

Beijer
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner