MVB och Panattoni påbörjar bygge i LandvetterHållbart byggprojekt i Landvetter

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-18
MVB och Panattoni påbörjar bygge i LandvetterMVB och Panattoni, Landvetter

MVB och Panattoni påbörjar bygge i Landvetter

I ett nyligen genomfört första spadtag markerade MVB och Panattoni starten för bygget av en ny logistikfastighet i Landvetter. Fastigheten, som kommer att omfatta 14 300 kvadratmeter, ligger i ett strategiskt läge med goda förbindelser till både Landvetter Airport, Göteborgs hamn och riksväg 40.

Hållbar byggnation i fokus

Redan i början av året inleddes projektet med rivning av befintliga byggnader på platsen samt grundläggande markarbeten. Här har man lagt stor vikt vid att återanvända material där det varit möjligt, i linje med projektets starka hållbarhetsfokus. Målet är att certifiera den nya byggnaden enligt BREEAM-nivån Excellent, vilket inkluderar strikta krav på bland annat energianvändning och inomhusklimat.

Första projektet i Göteborgsregionen för Panattoni

För det europeiska fastighetsutvecklingsföretaget Panattoni markerar detta projekt bolagets första etablering i Göteborgsregionen. Intresset från potentiella hyresgäster har varit stort, vilket ses som en bekräftelse på det attraktiva läget. Panattoni ser detta projekt som en del av sin strategi att växa på den svenska marknaden, med ytterligare projekt pågående i Åstorp, Skåne, tillsammans med MVB.

Starka samarbeten bakom projektet

I samband med det första spadtaget närvarade bland andra Henrik Ljungdahl, VD för MVB Väst, och Fredrik Jagersjö Rosell, VD för Panattoni Sverige, tillsammans med representanter från Härryda kommun. Satsningen har mött en positiv respons från lokal samhällsledning och ses som ett viktigt steg mot att stärka regionen som en central logistikpunkt i Sverige.

Byggnaden förväntas vara färdigställd under första kvartalet 2025 och kommer, förutom modern logistikyta, att förberedas för installation av solceller på taket. Detta är ännu ett led i arbetet mot att minimera byggnadens miljöpåverkan och bidra till en hållbar framtid.

Läs hela pressmeddelandet från MVB här.

Läs även: Hållbar renovering i Nordstan

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner