Hållbar renovering i Nordstan

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-18
Nordstan - Renovering med fokus på hållbarhetNordstan, Göteborg (bildkälla Vasakronan)

RO-Gruppen Renoverar i Nordstan

I ett nytt projekt samarbetar RO-Gruppen med Vasakronan för att genomföra en omfattande fasadrenovering samt hyresgästanpassning av fastigheten Objekt 1 i Nordstan, belägen i centrala Göteborg. Projektet, som har ett starkt fokus på hållbarhet och återbruk, berör framför allt de tre våningsplanen ovanför butikslokalerna där befintlig natursten ska demonteras, restaureras och återmonteras.

Utöver detta ingår även en invändig lokalanpassning till förmån för en befintlig hyresgäst som planerar att utöka sina lokalytor. Projektet strävar efter att återanvända och restaurera material såsom dörrar, glaspartier, gipsskivor och annat, i syfte att minska miljöpåverkan.

Säkerhet och Nattarbete

En viktig aspekt av projektet är att säkerställa tredje parts säkerhet i det livliga köpcentret. Därför kommer vissa arbeten att utföras nattetid, exempelvis när material behöver lyftas in i byggnaden. Dessa åtgärder minskar inte bara risken för olyckor utan bidrar även till att förkorta projektets totala byggtid.

Henrik Sjöberg, avdelningschef för ombyggnad på RO-Gruppen i Göteborg, lyfter fram projektets spännande natur, inte minst på grund av fokus på hållbarhet och att arbetet sker vid en känd plats med hög publikfrekvens.

Läs även: Utbildning på YH Akademin

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner