Nya utbildningar för yrkeskompetens på YH Akademin

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-18
YH Akademin logoNu breddar YH Akademin vägen för ny kompetens till näringslivet

YH Akademin lanserar nya utbildningar

YH Akademin tar nya steg mot att bredda kompetensvägarna till näringslivet genom att introducera två nya utbildningsprogram inom pilotprojektet Nationell Yrkesutbildning (NY). Denna satsning vänder sig till vuxna som söker efter gymnasial yrkesutbildning och syftar till att motsvara de skiftande behoven på arbetsmarknaden. De utbildningar som nu beviljats av Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) är inriktade mot framtida yrken inom branscherna bygg och anläggning samt industri, specifikt för Betongarbetare i Stockholm och Underhållstekniker i Örnsköldsvik.

En mötesplats mellan utbildning och näringsliv

Initiativet Nationell Yrkesutbildning (NY) har etablerats som en del av regeringens uppdrag att främja utbildningar som speglar den faktiska efterfrågan på arbetsmarknaden. Genom att utnyttja yrkeshögskolans modell strävar projektet efter att tillhandahålla vuxenutbildning på gymnasial nivå som direkt svarar mot näringslivets behov. Enligt en undersökning genomförd av Svenskt Näringsliv är det en stor och växande efterfrågan på gymnasial yrkeskompetens i Sverige.

Med dessa nya utbildningar stärker YH Akademin sitt åtagande att förse näringslivet med välutbildad personal. Josefin Born Nilsson, affärsområdeschef på YH Akademin, understryker vikten av att adaptivt möta arbetsmarknadens krav genom kvalitativ yrkesutbildning.

Detaljer om de nya yrkesutbildningarna och hur de anpassas för att tillgodose specifika arbetsmarknadsbehov kommer att snart att publiceras på YH Akademins hemsida.

Läs även: Planerar för modernisering av Kullagården

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner