Spännande utveckling för Linero – 180 nya bostäder på gång

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-19
Bild på det nya Linero bostadsprojektetDe planerade husen längs med Norrängavägen och Vikingavägen. Illustration: Tengbom arkitekter

Annons

vida XL

 

180 nya bostäder planeras på Linero

I början av maj startar samrådet för en ny detaljplan på Linero, som innebär att upp till 180 nya bostäder kan byggas nära Linero centrum. De nya bostäderna planeras som flerbostadshus kring gemensamma bostadsgårdar, med en ny stadsmässig prägel på området. Byggnadsnämnden har nyligen beslutat om att gå vidare med planerna, enligt ett pressmeddelande från Lunds kommun.

Förändrade gaturum och bevarad kultur

Planerna inkluderar också förändringar i hur gatorna utformas, med nya gång- och cykelvägar samt en ny grönskap längs Vikingavägen. Även det kulturhistoriskt värdefulla pilalléet vid Norrängavägen ska bevaras och integreras i den nya stadsbilden. I tillägg planeras underjordiska parkeringsgarage och parkering längs med infartsgatorna, för att anpassa infrastrukturen till det växande bostadsbehovet.

En stad i tillväxt

Lunds kommun ser planerna som ett led i stadens utveckling mot att växa och anpassa sig efter moderna behov. ”Det blir en ny prägel på Linero som speglar att Lund växer och att stadsdelen inte längre upplevs som långt från centrum. Samtidigt kommer 180 nya lägenheter bidra till att underlaget stärks för ytterligare service och kollektivtrafik för Lineroborna,” säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

Deltagande och samråd

Under det kommande samrådet inbjuds boende och andra berörda att lämna synpunkter på förslaget, som en del av en öppen och inkluderande planeringsprocess. För mer information om planförslaget och hur du kan bidra med dina åsikter, se länkar till tjänsteskrivelse, planbeskrivning samt illustrerad plankarta från Lunds kommun.


Läs även: ”Nya lägenheter i Skellefteå: Bostadsprojekt i Sörböle”

Annons

hemstädning
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner