Fredrik Millertson: Årets inspirerande ledare 2024

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-22
Fredrik Millertson receiving awardFredrik Millertson, LKFs vd – utsedd till ”Årets inspirerande ledare 2024”

Annons

vida XL

 

Fredrik Millertson utsedd till Årets ledare 2024

Lunds Kommuns Fastighets AB:s vd, Fredrik Millertson, har utsetts till ”Årets inspirerande ledare 2024” av Great Place to Work. Millertsons framgångar grundar sig på medarbetarnas positiva omdömen om hans ledarstil, präglad av kundfokus, starka team och arbetsglädje. Denna utmärkelse speglar det engagemang och den tillit som Millertson byggt upp inom organisationen.

Medarbetarnas val ledde till priset

Millertsons förmåga att skapa en inkluderande arbetsplats där alla kan bidra till företagets och medarbetarnas framgångar har varit avgörande för utmärkelsen. Hans ledarskap har resulterat i hög medarbetarinvolvering och stolthet över att arbeta för LKF, något som återspeglas i en mycket hög svarsfrekvens i medarbetarenkäten.

”Jag är oerhört hedrad och känner stor tacksamhet. Framför allt är jag tacksam och stolt för alla 260 engagerade medarbetare och allt bra vi gör för lundaborna varje dag”, säger Fredrik Millertson i en kommentar.

Motiveringen

Great Place to Works motivering till utmärkelsen understryker Millertsons förmåga att driva fram starka resultat och engagemang genom sitt ledarskap. Genom att sätta stort fokus på kundnöjdhet och medarbetardelaktighet har han skapat en arbetskultur där alla strävar efter att göra varandra bättre.


Läs även: Partnerskap för elbilsladdning i Stena Fastigheters fastigheter

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner