Partnerskap för elbilsladdning i Stena Fastigheters fastigheter

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-22
ElbilsladdningBild: Bil laddas i gröna kvarter. Stena Fastigheter ingår partnerskap med ChargeNode - möjliggör för en helhetslösning och utrullning av laddinfrastruktur i kvarteren

Annons

mekonomen

Stena Fastigheter ingår partnerskap med ChargeNode

Stena Fastigheter stärker sin satsning på elbilsladdning genom ett nytt avtal med Göteborgsbaserade ChargeNode. Partnerskapet syftar till att bredda utbudet av laddinfrastruktur i bolagets fastigheter och möjliggöra för kunder att enklare ladda sina elbilar.

Framtidssäkrar kvarter med gröna initiativ

Initiativet är ett led i Stena Fastigheters arbete med att främja hållbara levnadssätt bland dess kunder. ”Vi vill framtidssäkra våra kvarter genom att erbjuda bra lösningar för våra kunder”, förklarar Cecilia Fasth, vd och koncernchef för Stena Fastigheter. Med ChargeNode som partner kan bolaget nu snabbare rulla ut nödvändig laddinfrastruktur i sina bostadsområden.

Självförsörjning och lokalproducerad el

Stena Fastigheter har ambitionen att bli självförsörjande på el genom investeringar i bland annat solenergi och energilager. Målet är att kunderna i framtiden ska kunna ladda sina bilar med lokalt producerad el, vilket skulle minska beroendet av externa energikällor och bidra till en mer hållbar energianvändning.

Starkare position för ChargeNode

Kristian Sandahl, vd för ChargeNode, uttrycker sin entusiasm över samarbetet med Stena Fastigheter. Han ser det som en viktig milstolpe för företaget och ett bevis på deras ledande position på marknaden för laddlösningar. Partnerskapet med ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag markerar en viktig utveckling för ChargeNode.

För mer information, besök den officiella pressreleasen.

Läs även: Fossilfritt Projekt i Slakthusområdet – CO₂-Minskningar

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner