Henrik Granström: Nyckelspelare i Gullringsbo-koncernen

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-17
Henrik Granström at Board MeetingHenrik Granström

Henrik Granström tar plats i flera styrelser

Gullringsbokoncernen stärker sina band med Henrik Granström genom att välja in honom i styrelserna för dotterbolagen Svenska Hus, MVB, Wangeskog och Anlab. Denna utveckling följer efter hans inträde i moderbolaget Gullringsbo Egendomars styrelse under våren 2023.

En bredare roll i koncernen

Med en bakgrund som startade på McKinsey & Company och fortsatte inom Stronghold-koncernen, förser Henrik Granström de nämnda bolagen med en djup insikt och erfarenhet av fastighets- och byggbranschen. Hans roll utökas nu till att omfatta även de fyra största dotterbolagen inom Gullringsbokoncernen, vilket väntas bidra till en starkare samordning och stabilare ledning över hela företagsgruppen.

Från global expertis till lokalt engagemang

Vid sidan om sitt professionella arbete har Granström även valt att engagera sig i den lokala gemenskapen genom att bosätta sig med sin familj i Funäsfjällen, där han bidrar till utvecklingen genom olika styrelseuppdrag.

Motiveringen bakom utnämningen av Granström till positionerna i dotterbolagen återspeglar en strävan efter kontinuitet och en helhetssyn inom koncernen, något som både han och koncernens ledning värderar högt.

För mer information angående denna förändring, vänligen besök det officiella pressmeddelandet här.

Läs även: Nya bostadsprojekt i Tullstorp trots byggkris

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner