Elektrifiering på byggarbetsplatser: Framtiden är grön

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-23
Bild av elektrifierade byggarbetsplatser.Volvo EC230 Electric - laddning Foto: Volvo Construction Equipment

 

Ny väg mot gröna byggarbetsplatser

En ny studie, Electric Worksite, framhäver att förutsättningarna för att omställa till elektrifierade byggarbetsplatser redan finns. NCC, tillsammans med flera ledande aktörer, har deltagit i projektet som testat elektrifieringens möjligheter och utmaningar i byggbranschen. Resultaten pekar på att elektriska maskiner inte bara kan utföra samma arbete som deras fossildrivna motsvarigheter utan också bidra till en förbättrad arbetsmiljö.

Elektrifiering i fokus

Projektet Electric Worksite granskade användningen av eldrivna anläggningsmaskiner och dess effekter på byggplatser i Göteborg. Bland de positiva resultaten märks minskade koldioxidutsläpp, lägre bullernivåer och förbättrad luftkvalitet. Forskningsprojektet, som involverade aktörer såsom Volvo Construction Equipment och Göteborgs Stad, har visat att elektriska maskiner kan utföra arbete effektivt i urbana miljöer.

Utmaningar och möjligheter

Studien visar även på vikten av planering och samarbete för att hantera utmaningar relaterade till eldrivna maskiners infrastrukturbehov. Detta inkluderar energiförsörjning och laddningsmöjligheter. Projektet betonar behovet av att integrera kunskaper om elektrifiering i tidiga skeden av byggprojekt för att maximera fördelarna.

Stadens roll och framtid

Kommuner och regioner anses spela en avgörande roll i omställningen genom att ställa krav och skapa riktlinjer för miljövänligare byggprocesser. Göteborgs Stads insatser i projektet har redan bidragit med värdefulla lärdomar och ambitionen är tydlig: att leda vägen mot en utsläppsfri bransch.

Läs hela slutrapporten från projektet Electric Worksite här.


Läs även: Vattenfall och BASF i energiavtal

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner