Öresundsmetron – hållbar utveckling med Öresundsmetron

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-23
Bild på hållbar stadsutveckling vid metrostationerna.Triangeln Station, Malmö Foto: Linda Söndergaard / Unsplash

 

Utredning kring placering av Malmös metrostationer

Malmö stad tillsammans med Köpenhamns kommun tar steg framåt mot en framtida metrolinje som förbinder de två städerna. Detta meddelades i ett pressmeddelande från Malmö stad idag. Malmös stadsbyggnadsnämnd har nu beslutat om inriktningen för den fördjupade översiktsplanen för projektet, där fokus ligger på frågor som sträckning och stationsplacering längs kusten till Malmö C.

Viktiga punkter i utredningen

  • Exakt sträckning och placering av metrostationer.
  • Placering av station vid Malmö C och eventuell fortsättning.
  • Stadsutveckling i samband med stationslägen.
  • Synkronisering med kustskyddsarbeten.

Detta samarbete pekar mot en framtid där Malmö och Köpenhamn knyts närmare varandra, inte bara geografiskt utan även ekonomiskt och kulturellt. Metrons potential att skapa en mer hållbar region genom att främja kollektiva resandeformer är stort. Med en planeringshorisont som sträcker sig till 2030–2055, med en utblick ytterligare 20 år framåt, är morgondagens stadsbild i fokus.

Projektet betonar vikten av hållbar utveckling genom hela processen och strävar efter att ta hänsyn till ekonomiska, sociala samt klimat- och miljömässiga faktorer. Med Öresundsmetron ser städerna fram emot att stärka samarbete och utveckling inom regionen, med visionen om en integrerad och hållbar framtid.

Läs även: Hållbart belysning i Malmö

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner