Vattenfall och BASF i energiavtal

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-23
Logo av VattenfallOffshore vindpark Foto: Nicholas Doherty / Unsplash

 

Vattenfall och BASF i energiavtal

Vattenfall och BASF förstärker sitt samarbete inom förnybar energi genom ett nytt avtal där BASF förvärvar 49 procent av vindkraftsparkerna Nordlicht 1 och 2. Dessa havsbaserade vindkraftsanläggningar, belägna i den tyska Nordsjön, utgör med en planerad total kapacitet på 1,6 GW Vattenfalls största projekt till havs hittills.

Anläggningarna, som är planerade utan statliga subventioner, förväntar man ska producera cirka 6 TWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 1,6 miljoner tyska hushåll. Vattenfalls ambition är att nyttja sin andel av energiproduktionen för att försörja tyska kunder med fossilfri el, medan BASF planerar att använda sin del för att driva sina produktionsanläggningar inom Europa, speciellt i Ludwigshafen.

Historiskt partnerskap

Detta är det andra stora havsbaserade vindkraftsprojektet där BASF deltar som partner; det första var vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid. Genom detta avtal hoppas båda företagen på att accelerera övergången till en mer hållbar energiförsörjning och därmed bidra till en mer klimatvänlig framtid. Byggstart för Nordlicht 1 och 2 planeras till 2026, under förutsättning att ett slutgiltigt investeringsbeslut fattas under 2025.

De finansiella detaljerna i transaktionen har inte offentliggjorts. För ytterligare information om detta samarbete, besök pressmeddelandet från BASF.


Läs även: Hållbart samarbete för belysning i Malmö

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner