Energieffektivitet i fokus för samarbete mellan Fasadgruppen och SEB

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-24
Bild av energieffektiva renoveringsåtgärder.Brf Postiljonen Foto: Fasadgruppen

 

Fasadgruppen och SEB i energirenoveringssamarbete

Fasadgruppen har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Skandinaviska Enskilda Banken AB, SEB, för att gemensamt erbjuda bostadsrättsföreningar en omfattande lösning för energirenovering av deras fastigheter. Denna utveckling sker mot bakgrund av EU:s väntade beslut om det reviderade direktivet för byggnaders energiprestanda (EPBD), vilket syftar till att samtliga byggnader inom unionen ska uppnå nybyggnadsenergiprestanda senast år 2050.

Energiförbättringslån och energieffektiva åtgärder

SEB har nyligen introducerat energiförbättringslån som en del av deras erbjudande för att underlätta för företag och bostadsrättsföreningar att genomföra investeringar i energieffektivitet och förnybar energi. Parallellt erbjuder Fasadgruppens dotterbolag tjänster som tilläggsisolering, fönsterbyten, takrenovering och användning av den så kallade SmartFront-metoden, vilken kan minska fastigheters energianvändning med upp till 70 procent.

Helhetsgrepp på energiförbättring

”Genom samarbetet med SEB och Indoor Energy kan vi ta ett helhetsgrepp som innefattar rådgivning, finansiering och projektgenomförande i syfte att hjälpa bostadsrättsföreningar att förbättra sin energiprestanda”, förklarar Stefan Forsberg i ett pressmeddelande, produktchef för SmartFront på Fasadgruppen. Anna Gustavsson, Chef Brf på SEB, betonar också vikten av hållbar finansiering som en drivkraft i övergången till ett hållbart samhälle och ser samarbetet som ett sätt att konkret hjälpa kunder att uppnå sina hållbarhetsmål.

Detta samarbete illustrerar den växande trenden mot hållbara och energieffektiva fastighetslösningar, vilket är av stort intresse för bostadsrättsföreningar som strävar efter att minska sina energikostnader och koldioxidavtryck i enlighet med EU:s regelverk.


Läs även: Vattenfall och BASF i energiavtal

Annons

Zmarta
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner