Cramo segrar i stor upphandling för Nya Tunnelbanan

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-29
Bild av arbetare på Nya TunnelbananCramo AB har av Region Stockholm tilldelats uppdraget att tillhandahålla all samordning och logistik, kopplat till infrastrukturprojektet Nya Tunnelbanan.

Annons

Beijer

 

Cramo segrar i stor upphandling för Nya Tunnelbanan

Region Stockholm har tilldelat Cramo AB uppdraget att tillhandahålla samordning och logistik för det omfattande infrastrukturprojektet Nya Tunnelbanan. Cramos ansvar innefattar att hantera logistiken av material och personal, samt koordinera 15 huvudentreprenörer över åtta arbetsplatsområden. Dessutom kommer Cramo att fungera som byggarbetsmiljösamordnare och tillhandahålla kontorsutrymmen och rastlokaler för cirka ett tusen personer.

Projektet som omdefinierar kollektivtrafiken i Stockholm

Det stora infrastrukturprojektet, som inleds hösten 2024 och beräknas pågå fram till 2030, representerar den mest omfattande satsningen på kollektivtrafik i Stockholmsregionen sedan 1970-talet. Siktet är inställt på att utöka och förbättra tunnelbanesystemet i Stockholm, en utveckling som både är tekniskt komplex och logistiskt utmanande.

Cramos vd uttrycker entusiasm över projektet

Samuel Alteborg, vd för Cramo AB, uttryckte sin entusiasm över att få vara en del av detta storskaliga projekt. ”Det känns fantastiskt inspirerande att få bidra till utvecklingen av Stockholmsregionen med ett nytt sätt att arbeta som gynnar ekonomi, säkerhet och hållbarhet,” säger Alteborg. Han understryker även den komplexa naturen av uppdraget som kräver nytänkande inom branschen.

För mer information om projektet och dess utveckling, besök nyatunnelbanan.se.


Läs även: Framtidens utveckling för Finnslätten

Annons

verktygsproffsen
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner