Göteborgs nya cityområde vid Centralstationen

avsvenskbyggmarknad.se

2024-05-02
Bild av Göteborgs nya cityområdeCentralenområdet Illustration

Annons

 

Klartecken för nytt cityområde i Göteborg

Mark- och miljööverdomstolen har nu gett grönt ljus för detaljplanen för Norr om Centralstationen, vilket innebär att Göteborgsregionens nya cityintill Centralstationen kan börja formas. Detta meddelar Göteborg stad i ett pressmeddelande. Beslutet välkomnas av både stadsbyggnadsdirektören och projektledare hos Göteborgs Stad, som ser fram emot att kunna påbörja arbetet med att utveckla området.

Detaljplanen har tidigare överklagats av bland annat Götiska Förbundet och Nätverket Trädplan Göteborg, men domstolens beslut innebär att planerna kan fortgå enligt den antagna planen.

Området, som omfattar cirka 20 000 kvadratmeter, ligger i direkt anslutning till Centralstationen och kommer att innefatta kontor, handel, bostäder samt en ny stadsmiljö som bidrar till liv och rörelse i regionens kärna.

Anpassning till moderna behov

Domstolens beslut understryker att detaljplanen inte medför någon påtaglig skada på riksintresset Göteborgs innerstad och att kommunens bedömningar ligger inom ramarna för plan- och bygglagen. Detta innebär att projektet kan fortskrida med fokus på att skapa en modern och hållbar stadsmiljö som möter dagens och framtidens behov.

Det förväntade resultatet av projektet är en tät och blandad användning av området som inte bara förbättrar stadsbilden utan också bidrar till en ökad tillgänglighet och dynamik i stadsdelen.


Läs även: Den nya stadsdelen The Parkside i Göteborg

Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner