Göteborgs marina kolonilott finalist i europeisk tävling

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-11
Flytevi Foto: Göteborgstad Europäisk tävlingFlytevi Foto: GöteborgstadFlytevi Foto: Göteborgstad

Göteborgs marina kolonilott finalist i europeisk tävling

Den första marina kolonilotten i Sverige, Flytevi, placerad i Göteborgs Frihamns hamnbassäng, har uppmärksammats internationellt genom att bli utnämnd till finalist i den europeiska tävlingen New European Bauhaus. Projektet, som involverar prototypen för stadsnära havsodling, strävar efter att utforska nya hållbara lösningar i stadsutveckling samt att öka medvetenheten och kunskapen om havsodling.

Flytevi valdes ut bland 530 ansökningar och tävlar nu om att bli en av de totalt 20 vinnarna i tävlingen, fördelade på fyra kategorier. Den allmänna opinionsrösta om Folkets vinnare pågår fram till den 20 mars.

Samarbete för innovation

Initiativet till Flytevi kom till genom ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Göteborgs Stad, i samband med Vinnovas satsning Framtidsprototyper. Projektet engagerar stadsplanerare, arkitekter, marinbiologer, forskare och studenter i en gemensam ansträngning för att utforska potentialen hos havsodling i urban miljö.

Stadsträdgårdsmästare i Göteborg, Johan Rehngren, uttrycker glädje över finalplatsen och betonar projektets syfte att utforska nya vägar för hållbar utveckling. Genom innovativa lösningar som Flytevi hoppas man kunna bidra till att omdefiniera hur framtida städer kan planeras mer hållbart och inkluderande.

Ett pedagogiskt verktyg

Utöver att vara en plats för experiment och innovation fungerar Flytevi även som en pedagogisk resurs. Göteborgs universitet arrangerar utbildningsprogram för skolelever, där de får möjlighet att lära sig mer om havsodling och dess betydelse för en hållbar framtid. Projektet ger unika insikter i stadsnära havsodlgningens möjligheter och utmaningar.

Resultatet av New European Bauhaus tävlingen, där Flytevi konkurrerar, kommer att presenteras under en ceremoni den 12 april i Bryssel. Fram till dess är allmänheten inbjuden att delta i omröstningen av Folkets vinnare här.

För mer information om kolonilotten Flytevi och dess bidrag till hållbar stadsutveckling, se den officiella pressmeddelandet här.

Läs också: Renovering av historiska trähus i Göteborg används traditionella metoder

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner