Hyreshöjning på 5,6% för Fastighetsägarna Syds lägenheter i Karlskrona 2024

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-12
Bankkort Foto:Pixabay / PexelsBankkort Foto:Pixabay / Pexels

Hyreshöjning på 5,6 procent för Fastighetsägarna Syds lägenheter i Karlskrona 2024

En nyligen framkommen skiljedom har lett till beslutet om en hyreshöjning på 5,6 procent för 2,100 lägenheter i Karlskrona som förvaltas av Fastighetsägarna Syd. Decisionsprocessen, som inleddes tidigt under året genom en ansökan till Hyresnämnden för att få en skiljeman utsedd, har nu resulterat i en rekommendation som berör de aktuella lägenheternas hyror från och med den 1:a januari 2024.

Magnus Hulthe Andersson, näringspolitiskt ansvarig hos Fastighetsägarna Syd, framhåller att kostnaderna för att förvalta bostäder har ökat signifikant och att hyresutvecklingen inte har hållit jämna steg. Hulthe Andersson framhäver vikten av att hyrorna utvecklas för att möjliggöra en långsiktig och kvalitetsmässig förvaltning av hyresbostäderna.

Hyresnämndens utnämnda skiljeman Cecilia Isgren har, utan att ge någon närmare motivering, rekommenderat en hyreshöjning på 5,6 procent. Detta är ett av de första fallen där den så kallade tvistelösningen använts för att avgöra en hyrestvist i Sverige. Tvistelösningen infördes som en del av lagstiftningen under 2023 för att ge parter inom hyressektorn möjlighet att effektivare lösa tvister om hyresnivåer.

Trots skiljemannens rekommendation uttrycker Fastighetsägarna Syd oro över bristen på motivering, som de anser är avgörande för att ge parterna vägledning för framtida förhandlingar. De förutser att detta kan leda till ytterligare tvister i framtiden om inte lagstiftaren adresserar denna brist i utvärderingen av den nya lagen.

Processen framåt

Efter skiljemannens beslut åligger det nu parterna att inom två veckor formalisera rekommendationen i en överenskommelse. Med drygt 90 pågående ärenden som väntar på liknande rekommendationer från skiljemän över hela Sverige, visar detta fall tydligt den nya tvistelösningsprocessens inverkan på hyresmarknaden.

För Fastighetsägarna Syds del innebär detta en möjlighet att snabbt omsätta beslutet i en överenskommelse för att ge hyresgästerna ett tydligt besked om deras framtida hyresnivåer. För en lägenhet med en hyra på 8,000 SEK/månad innebär 5,6 procent en höjning med cirka 450 SEK/månad.

Bakgrundens och tvistelösningens funktionssätt

Hyresförhandlingarna i Karlskrona påbörjades i september 2023 med ett initialt yrkande från Fastighetsägarna om en 12 procentig hyreshöjning. Efter tre månader av förhandlingar utan överenskommelse vände sig Fastighetsägarna till Hyresnämnden, som i sin tur utsåg Cecilia Isgren till skiljeman. Hennes beslut grundar sig på en process där både parter delar på kostnaderna för skiljeförfarandet.

För mer information och detaljer kring skiljedomsprocessen och framtida åtgärder rekommenderas en direkt referens till original källan:
Officiellt pressmeddelande från Fastighetsägarna Syd.

Läs även:
Skiljeman rekommenderar 5,3% hyreshöjning i Helsingborg
Wallenstam och Hyresgästföreningen når hyresöverenskommelse

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner