Mimers hyresförhandlingsresultat för 2024

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-13
Flerbostadshus Foto: MimersFlerbostadshus Foto: MimerFlerbostadshus Foto: Mimer

Mimers hyresförhandlingsresultat för 2024 offentliggjorts

Bostads AB Mimer har, tillsammans med Hyresgästföreningen, nått en överenskommelse om hyresnivåerna för 2024. De nya hyrorna, som träder i kraft från och med den 1 februari 2024, kommer att innebära en genomsnittlig höjning på 5,25 procent, med variationer mellan 3,40 till 7,17 procent beroende på bostadens nuvarande hyresnivå.

Differentierad hyreshöjning

Enligt överenskommelsen mellan Mimer och Hyresgästföreningen baseras årets hyreshöjningar på en differentierad modell. Detta innebär att hyreshöjningens storlek varierar med hänsyn till den befintliga hyresnivån, för att minska risken för att hyrorna för likvärdiga lägenheter divergerar alltför mycket över tid. Mikael Källqvist, VD på Mimer, förklarar att syftet med detta års modell är att sträva efter mer jämlika hyresnivåer över tid och att ta hänsyn till den ekonomiska påfrestningen större, generella höjningar kan medföra.

Information till hyresgästerna

Information om de nya hyrorna kommer att vara tillgänglig för Mimers hyresgäster via tjänster som Mina sidor och Kivra, samt genom e-fakturor från och med den 15 mars. De nya aviserade hyrorna kommer även att framgå av hyresavin som distribueras senast den 21 mars, med retroaktiv betalning av höjningen tillsammans med aprilmånads hyra.

Orsaker till hyreshöjningen

Höjningen av hyrorna för 2024 förklaras av behovet att täcka ökade kostnader för bland annat räntor, förvaltning, underhåll samt avgifter för el, vatten och avfallshantering. Den rådande inflationen pekas också ut som en bidragande faktor till beslutet. Därtill understryks vikten av att kunna fortsätta underhålla och utveckla bostadsbeståndet, såväl befintliga som nybyggnationer.

Källqvist uttrycker även en strävan efter tidiga besked om hyresförhandlingarnas resultat för att underlätta för hyresgästernas ekonomiska planering, men konstaterar att den centrala överenskommelsen om hyresförhandlingsprocessen och dess grundprinciper behöver ses över för att möjliggöra detta.

För ytterligare information, se den fullständiga pressreleasen från Bostads AB Mimer och Hyresgästföreningen.

Läs också:

Hyreshöjning på 5,6% för Fastighetsägarna Syds lägenheter i Karlskrona 2024

Skiljeman rekommenderar 5,3% hyreshöjning i Helsingborg

Wallenstam och Hyresgästföreningen når hyresöverenskommelse

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner