HSB brf Sockerpärlan – Hållbar nyproduktion i Hököpinge 2023

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-13
Brf Sockerpärlan, Jörgen Magnusson / Bild: HSBBrf Sockerpärlan, Jörgen Magnusson / Bild: HSB

HSB brf Sockerpärlan i Hököpinge Utsedd till HSBs Mest Hållbara Nyproduktionsprojekt för 2023

I en nyligen utgiven pressmeddelande, framkom det att HSB Malmös nybyggda bostadsrättsförening, HSB brf Sockerpärlan i Hököpinge, har uppnått det högsta hållbarhetsindexet bland alla HSBs inflyttningsklara projekt under 2023. Det ambitiösa projektet består av 32 lägenheter och blev inflyttningsklart i slutet av juni 2023.

Minimerad Klimatpåverkan i Byggprocessen

En av de mest framträdande framgångarna med projektet är den betydande reduktionen av klimatpåverkan från byggnadens stomme. Enligt Jörgen Magnusson, projektchef för HSB Malmös nyproduktion, lyckades teamet minska stommens klimatpåverkan med cirka 25 procent utan att det påverkade projektets ekonomi, tidplan eller kvalitet nämnvärt.

Med tanke på att stommen vanligtvis bidrar till hälften av en byggnads totala klimatpåverkan under byggprocessen, markerar denna prestation ett viktigt steg mot mer hållbara byggmetoder. Teamet fokuserade på noggrann projektering för att säkerställa optimal dimensionering och betongkvalitet för varje enskild byggdel, och användning av klimatförbättrad betong i både platsgjuten betong och prefabelement.

Projektets Övriga Hållbarhetsinsatser

HSB brf Sockerpärlan har inte endast utmärkt sig genom sina insatser för att minska klimatpåverkan. Projektet har även certifierats med Miljöbyggnad nivå silver, vilket innebär höga prestationer inom energianvändning, innemiljö och materialval. Specifikt når projektet guldnivå gällande klimatpåverkan och genomgående silvernivå för övriga kriterier.

Magnusson poängterar vikten av samarbete, engagemang och en öppen dialog som avgörande framgångsfaktorer i projektet. Andra hållbarhetsåtgärder inkluderar användning av endast förnybar el under byggprocessen, tillhandahållandet av fyra lägenheter med HSB Dela för att underlätta ungas inträde på bostadsmarknaden, och skapande av trygghets- och mötesplatser i närområdet genom anläggning av upplysta gångbanor, parkområden och lekplats.

Projektet har även fokuserat på att bevara och återanvända material, exempelvis genom att tegel från det tidigare sockerbruket som låg på platsen togs till vara för återbruk i senare etapper av området. Dessutom har byggmaterial valts ut med stor omsorg för att undvika farliga ämnen vilka loggats och bedömts med Byggvarubedömningen.

HSB Malmös Framtidssatsningar

HSB Malmö fortsätter att stärka sitt åtagande till hållbarhet genom illustativa projekt som brf Sockerpärlan, och planlägger ytterligare hållbara initiativ för att bidra till en mer hållbar framtid. Föreningen, som ägs av 53 000 medlemmar, erbjuder inte bara medlemskap och bostäder men även förvaltningstjänster, bosparande och utbildning, med syfte att främja hållbara och ansvarsfulla boendemiljöer.

För mer information om projektet och andra hållbarhetsinitiativ från HSB Malmö, besök deras officiella webbplats.

Läs även: HSB Skåne köper tomtmark av LKF för bostadsutveckling i Skåne

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner