Nya Bostäder vid Nördfjärden

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-15
Vy över vackra Nördfjärden.Nördfjärden Bild: Piteå kommunNördfjärden Bild: Piteå kommun

Piteå Kommun Planerar Nya Bostäder vid Nördfjärden

Den 15 mars 2024 meddelade Piteå kommun sina planer för fortsatt utveckling av området runt Nördfjärden. Målet är att skapa nya möjligheter för hotell, restaurang, bostäder och kontorslokaler, vilket framkom på Samhällsbyggnadsnämndens möte som äger rum den 19 mars. Området, som redan är en populär plats bland både besökare och lokalbefolkningen, kan komma att inrymma ungefär 100-200 nya bostäder.

Områdets Potential

Det område som avser att detaljplaneras ligger vid “Nolia”-området, nära Piteå centrum, och inkluderar idag bland annat småbåtshamnen samt diverse sport- och mässhallar. Kommunen poängterar områdets goda förutsättningar för framtidens utveckling som en integrerad del av stadsbilden med potential för att bli en ny central mötesplats.

Framåtblick

Planprocessen förväntas gå vidare ifall samhällsbyggnadsnämnden ger ett positivt beslut. Det preliminära arbetet med detaljplanen kan starta redan under det andra kvartalet 2024. Genom att ta detta initiativ hoppas Piteå kommun att kunna stärka städernas attraktivitet ytterligare och bidra till såväl tillväxt som utveckling.

Mer information om projektet och dess framsteg finns tillgängliga i det ursprungliga pressmeddelandet från Piteå kommun.

Läs även: Nya lägenheter planeras i Klostergården

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner