Nya temalekplatser berikar Helsingborg

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-15
Barn leker på den nya lekplatsenDialog Adolfsbergs lekplats mars 2024 Foto: Helsingborg stadBarn leker på den nya lekplatsen

Nya temalekplatser i Helsingborg

Helsingborgs stad introducerar två spännande lekplatsprojekt med unika teman; djur och natur i Adolfsberg samt rymd på Wienertorget i Planteringen. Projektet är ett exempel på hur lokala barns kreativitet och önskemål direkt påverkar stadens utformning av offentliga lekytor.

Barnens val formar framtiden

I en nyligen avslutad omröstning, där barn i Helsingborg fick uttrycka sina åsikter, framkom att en djur- och naturtematiserad lekplats såsom den mest önskade för Adolfsberg. Detta efter en idéinsamlingsperiod som resulterade i närmare 500 förslag från stadens unga invånare. På andra sidan, för Wienertorget, framgick rymdtemat som en favorit genom tidigare dialoger och förslagsinsamlingar.

Planering och förverkligande

Lekplatsprojekten ingår i stadens bredare ambition att rusta upp och utveckla grönområden och lekplatser och är planerade att påbörjas under hösten 2024. Det förväntas att lekplatserna ska stå klara att välkomna äventyrslystna barn i början av våren 2025. Josette Dahlin och Pamela Sjöstrand, landskapsarkitekter hos stadsbyggnadsförvaltningen, leder dessa projekt med stöd från stadens unga invånare.

I samband med den nya lekplatsens tillkomst betonas betydelsen av att involvera barn i designprocessen, vilket ger dem möjlighet att forma sin vardagsmiljö och stimulerar deras kreativitet och äganderätt.

För ytterligare detaljer kring projektet och dess utveckling, besök gärna den officiella pressmeddelandet.


Läs även: Kilströmskaj nominerad till Träpriset 2024

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner