Vägunderhåll i Örnsköldsvik med Svevia

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Picture of road maintenance in ÖrnsköldsvikPrm bu Örnsköldsvik1280x720 - foto - Patrick TrägårdhPicture of road maintenance in Örnsköldsvik

Svevia vinner nytt kontrakt i Örnsköldsvik

Företaget fortsätter att sköta vägunderhållet för Trafikverket

Från och med den 1 september kommer Svevia återigen att ansvara för underhållet av det statliga vägnätet i Örnsköldsvik. Detta sedan företaget vunnit ett nytt kontrakt med Trafikverket för driftområdet. Avtalet, som sträcker sig över fyra år med en option på ytterligare två år, är värt cirka 66 miljoner kronor per år.

Området, som är en del av Höga kusten och kännetecknas av stora höjdskillnader, innebär stora utmaningar med varierande klimatförhållanden. ”Det som framför allt karaktäriserar driftområdet är geografin. Området är en del av Höga kusten med stora höjdskillnader vilket gör att vi har ett kraftigt varierande klimat där nederbörd kan komma i allt från lätt pudersnö till spöregn med bara några kilometer emellan,” förklarar Anders Lindholm från Svevia.

Svevias uppdrag omfattar att säkerställa att de cirka 1 400 kilometrarna av vägar inom området är säkra och framkomliga under hela året och dygnet runt. Detta inkluderar snöröjning och halkbekämpning under vintern, samt att snabbt kunna adressera och åtgärda akuta händelser som nedrasade träd eller andra hinder som påverkar trafiksäkerheten på vägarna.

Trafikflödet i området är betydande, dels på grund av turism till Höga kusten men även på grund av de som färdas mot Västerbottens fjällvärld. Lindholm berättar, ”Pulsådern för såväl transporter, pendlare och turister är förstås E4. Men vägnätet består även av 480 kilometer grusväg som framförallt belastas av skogsnäringens timmertransporter och där vi behöver utföra mycket vägunderhåll under barmarksäsongen.”

Läs mer i pressmeddelandet för mer information.


Läs även: Stor Renovering av Bräckeskolan på Västra Hisingen

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner