Skanska utvecklar Park Scandinavia i Warszawa

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-15

Skanska investerar 113 miljoner PLN i Warszawa

Skanska Residential Development Poland har offentliggjort en storskalig investering på 113 miljoner polska zloty, motsvarande cirka 290 miljoner svenska kronor, i den femte och avslutande fasen av bostadskomplexet Park Scandinavia i Gocław-distriktet, Warszawa. Denna del av projektet inkluderar uppförandet av två sjuvåningsbyggnader med totalt 198 lägenheter, vars ytor varierar mellan 25 och 124 kvadratmeter.

Enligt den strategi som Skanska antagit kommer de nya byggnaderna att utrustas med miljövänliga lösningar för att förbättra energieffektiviteten och minska utsläppen, vilket i sin tur positivt ska påverka boendekomforten. Byggnaderna ska utrustas med smarta hemsystemet Appartme, vilket möjliggör fjärrstyrning av belysning, eluttag och värme via en mobilapp och kan resultera i årliga besparingar på upp till 17 procent. På taket planeras installation av solpaneler som ska förse utvalda lägenheter med ström och därmed bidra till ökad energieffektivitet och kostnadsminskningar. Dessa insatser för ekofriendlyhet och välbefinnande har lett till att de båda byggnaderna uppnått BREEAM INTERIM-certifiering på nivån Very Good.

Mellan tidigare färdigställda byggnader har gröna innergårdar med rekreationsytor, lekplatser, basketplaner, en klättervägg, schackbord och ett gemensamt offentligt bibliotek skapats. Det slutgiltiga skedet har designats för att smidigt integrera med den befintliga strukturerna.

Det totala Park Scandinavia-komplexet, vid fullbordan av alla fem etapper, kommer att omfatta hela 861 lägenheter och 6 kommersiella lokaler. Projektet beräknas stå klart under det tredje kvartalet 2025.

Källor

Nyheten baseras på ett pressmeddelande från Skanska. Mer information kan hittas direkt via Skanskas pressmeddelande.

Läs även: Skanska säkrar fortsatt kontrakt för vägunderhåll

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner