Vasakronans Nyinriktade Vision för Alviks Strand

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-18
Alviks strand i Bromma, vy från Stora Essingen Foto: Holger.Ellgaard Lisens: CC BY-SA 3.0Alviks strand i Bromma, vy från Stora Essingen Foto: Holger.Ellgaard Lisens: CC BY-SA 3.0

I hjärtat av omvandlingen av Alviks Strand, ett område rikt på potential och historia väster om Stockholms innerstad, står Vasakronan med ett beslut som markerar en betydande skifte i utvecklingsstrategin. Detta beslut, fattat i december 2022, innebär en viktig ändring i hur man närmar sig framtiden för Alviks Strand, med en ny betoning på bevarande över rivning. Denna ändring i riktning reflekterar inte bara en anpassning till externa omvärldsfaktorer utan också en fördjupad åtagande för hållbar utveckling och socialt ansvar.

Annons

verktygsproffsen

Från Rivning till Bevarande

Ursprungligen planerades det att stora delar av den befintliga bebyggelsen vid Alviks Strand skulle rivas för att göra plats för ny utveckling. Denna strategi skulle ha inkluderat rivning av viktiga strukturer såsom de så kallade ”Bananhusen”, den historiska ”Tvålfabriken” och det gamla ”Laboratoriet”. Dock, efter en omvärdering av både miljömässiga och ekonomiska faktorer, tog Vasakronan ett modigt steg mot att bevara huvuddelen av den befintliga bebyggelsen. Detta beslut speglar en djupare insikt i vikten av att vårda kulturarvet och miljön, samtidigt som man skapar långsiktig värde för samhället och Vasakronans ägare.

Omvärldsfaktorer Bakom Beslutet

Det reviderade inriktningsbeslutet motiverades av flera omvärldsfaktorer. Miljöaspekter spelade en stor roll, där en ökad medvetenhet om klimatförändringar och hållbarhetstryck påverkade beslutet. Ekonomiska överväganden, inklusive kostnaderna och komplexiteten i att riva och återuppbygga, bidrog också till omprövningen. Dessutom har den sociala dimensionen av hållbar utveckling, där bevarandet av kulturarv och befintlig stadsbild ses som avgörande för att skapa levande och inkluderande stadsmiljöer, varit en viktig faktor.

Annons

vida XL

Framtidsutsikter och Nästa Steg

Med detta nya fokus på att bevara och uppgradera, snarare än att riva, ser framtiden för Alviks Strand ljus ut. Vasakronan planerar nu att noggrant integrera den befintliga bebyggelsen med ny utveckling, vilket skapar en harmonisk balans mellan gammalt och nytt. Detta inkluderar att addera moderna funktioner och faciliteter som förskolor, restauranger och servicebutiker, samtidigt som man upprätthåller områdets historiska karaktär.

Susanne Bäckström, Vasakronans chef för fastighetsutveckling i Stockholm, betonar vikten av att skapa en levande stadsdel som är tillgänglig och attraktiv för alla. Genom att utveckla offentliga rum som torg, parker och promenadstråk, samt att förbättra tillgängligheten till Tvärbanans station, arbetar Vasakronan för att Alviks Strand ska bli en integrerad och dynamisk del av Stockholm.

En Hållbar Framtid

Vasakronans nya riktning för Alviks Strand belyser en växande trend mot mer hållbara och människocentrerade stadsutvecklingsprojekt. Genom att bevara det bästa av det förflutna samtidigt som man omfamnar framtiden, visar Vasakronan vägen för hur stadsdelar kan transformeras med hänsyn till både miljö och samhälle. Alviks Strand står nu inför en spännande framtid som en blandstad där historia, kultur och modernitet sammanflätas för att skapa en levande och hållbar stadsmiljö.

Läs också: Stena Fastigheter stärker hållbarhetsarbetet 2023

Annons

servicefinder hantverkare
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner