Nya bostäder vid Grisbacka centrum

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Bild på Grisbacka centrumSyrenen 7 - Gisteråsjöstrand Arkitektur vy Skiftesvägen

Nya bostäder planeras vid Grisbacka centrum

Umeå kommun meddelade i en pressrelease den 19 mars 2024, att en ny detaljplan har antagits vilken möjliggör byggandet av 70 nya lägenheter vid korsningen Backenvägen och Grubbevägen i närheten av Grisbacka centrum.

Detaljer kring projektet

Det nya bostadshuset kommer att vara upp till sju våningar högt och inkluderar inte enbart bostäder utan även lokaler för handel, service och samlingslokaler i markplan. Mikael Berglund (S), ordförande i byggnadsnämnden, betonar vikten av detta projekt för utvecklingen av Grisbacka centrum och dess bidrag till ett levande centrum med tillräckligt underlag för boende och verksamheter.

Ett tidigare beslut om antagande upphävdes i domstol på grund av insynsproblematik. Planen har reviderats och kompletterats för att minska risken för insyn. Det innehåller nu en ny byggnad och ett underjordiskt garage, där husets volym och höjd anpassas efter områdets befintliga och planerade bebyggelse. Under bostäderna planeras centrumverksamhet med parkeringsgarage.

För transport och logistik finns inga förväntade kapacitetsproblem och risken för köbildning bedöms vara mycket låg. Varuintag planeras mot Skiftesvägen vid planområdets nordvästra del, där även in- och utfart till det underjordiska garaget för bostäder sker. Butiksentré och in- och utfart till parkeringsgaraget för kunder planeras mot Grubbevägen.

Umeå kommun fortsätter sitt arbete i att utveckla och växa som en av Sveriges mest växande städer med målet att nå 200 000 invånare 2050.


Läs även: ”Skellefteå Satsar på Energieffektiva Bostäder”

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner