Planering av nya gång- och cykelbroar på Norra Ön

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Vy över Norra ÖnGång och cykel till Norra Ön - White Arkitekter

Nya broar planeras för Umeås Norra Ön

Umeå kommun har meddelat planer på att tidigarelägga planarbetet för två nya gång- och cykelbroar till Norra Ön. De nya broarna syftar till att bättre binda ihop de centrala delarna av staden. Förslaget har skapat en uppsättning åtgärder för att öka möjligheterna att ta del av ett stadsmiljöavtal beviljat till kommunen, för att projektet ska kunna realiseras senast år 2029.

Flexibilitet genom separation av detaljplanen

Byggnadsnämndens ordförande, Mikael Berglund (S), understryker att delningen av detaljplanen för Ön skapar en flexibilitet att jobba med olika utredningar och tillståndsprocesser på ett parallellt sätt. En del av planen som omfattar de norra gång- och cykelbroarna har avskiljts som en första etapp för att skynda på processen. Detta beslut har bemöts med återremissyrkande från Centerpartiet som efterfrågar tydligare information innan gång- och cykelbroarna kan planläggas.

En plan som möjliggör framtida utveckling

Det pågående planarbetet för Norra Ön inleddes redan 2016 och förslaget innehåller, utöver gång- och cykelbroarna, planer på 2800 bostäder, verksamhetslokaler, en grundskola, förskolor och parkeringslösningar. Det framkom också att förslaget till detaljplan för Norra Ön, som var ute på samråd i början av 2021, har påverkats av arbetet kring stabilitet och erosion samt yttranden rörande artskydd.

För mer information, se pressmeddelandet från Umeå kommun.


Läs även: Nya bostäder vid Grisbacka centrum

sportproffsen.se
WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner