Rivning av Liseberg Oceana efter brand

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Bild på Liseberg OceanaOceana Foto: Jesper Wiberg

Rivning av Liseberg Oceana inleds efter brand

Efter den omfattande brand som drabbade Liseberg Oceana den 12 februari, har Liseberg och NCC nu påbörjat planerna för rivnings- och saneringsarbete på platsen. Detta arbete är ett kritiskt steg i att säkra upp området och minimera miljöpåverkan, rapporterar Liseberg i ett pressmeddelande.

Första åtgärderna redan igång

De inledande tekniska utredningarna visade att vissa delar av Oceana är helt eller delvis oskadda efter branden. Dessa delar har börjat vädersäkras medan resten av de skadade områdena planeras att demonteras och hanteras varsamt. Arbetet inkluderar bland annat att transportera bort brandrester och att sanera och ta hand om släckvatten.

Inget slutdatum satt

Rivnings- och saneringsarbetet bedöms vara ett omfattande och komplext uppdrag, utan ett fastställt slutdatum. Arbetsprocessen innefattar bland annat rivning av delar av attraktionstornet, taket på bassänghallen och de bärande limträbalkarna, samtidigt som det är av yttersta vikt att undvika ytterligare skador på områden som inte påverkats av branden. Liseberg lovar att löpande informera de närmaste omgivningarna om arbetets framsteg.

För att läsa mer om detta arbete, besök Lisebergs officiella pressmeddelande.


Läs även: Planering av nya gång- och cykelbroar på Norra Ön

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner