Praktik ger jobb och språkutveckling för Louai

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-19
Person i praktikintervjuService till servicePerson i praktikintervju

Praktik ledde till jobb och språkutveckling för Louai

Göteborg, 19 mars 2024 – Louai Almousali fick en vändning i livet genom en praktikplats hos det kommunala fastighetsbolaget Higab. Praktiken innebar inte bara en fast punkt i vardagen utan också nya kunskaper och bättre språksäkerhet, vilket senare ledde till anställning.

Higab har sedan hösten 2022 drivit projektet ”Service till service”, där personer som står långt från arbetsmarknaden – inklusive nyanlända och personer med funktionsvariationer eller psykisk ohälsa – får möjlighet till praktik och arbetsträning inom olika områden. Projektet har redan visat positiva resultat med sju personer som genomgått praktik och där två har erhållit anställning.

Louais framgångsresa

Louai Almousali är ett av framgångsexemplen från Higabs projekt. Efter att ha praktiserat i receptionen har han nu en anställning på Påvelundsskolan. Han berättar att praktiken hjälpte honom att förbättra sin svenska och öka sitt självförtroende.

Cajsa Conticelli, Louais mentor under praktikperioden, delar med sig av sin erfarenhet och hur värdet av att skapa möjligheter till utveckling inte bara gynnar individerna utan också arbetsplatsen.

Projektet skapar möjligheter

”Service till service” är en del av Göteborgs Stads arbete mot full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar och ingår i Higabs hållbarhetsarbete. Projektet syftar till att inte bara hjälpa individer in på arbetsmarknaden utan också att skapa vägar in i samhället för de som deltar.

Med ett ökande intresse och en process som är på plats hoppas Higab kunna fortsätta att utveckla modellen och hjälpa fler individer framåt.

För mer information om projektet ”Service till service”, besök Pressmeddelandet.

Läs även: Praktik ledde till jobb och språkutveckling för Louai

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner