Renoveringsprojektet av Lunds Domkyrka – Årets Bygge 2024

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-20
Renovering av tornhuvar.Lunds domkyrka

Lunds Domkyrka Vinner Årets Bygge 2024

Renoveringsprojektet av Lunds domkyrkas tornhuvar har blivit korat som totalvinnare i prestigefyllda tävlingen Årets Bygge 2024. Tengbom, arkitektfirman bakom projektet, lyfter fram Erik Wikerstål som uppdragsansvarig arkitekt.

Innovativ och klimatvänlig renovering

Projektet involverade installation av ny, mer klimatvänlig takplåt samt omfattande murverksreparationer. Efter ett års arbete på marken lyftes tornhuvarna tillbaka upp på domkyrkan i mars 2023. Det nya utförandet bevarar kulturhistoriska värden samtidigt som det minskar miljöpåverkan.

En symbol för framtiden

”Med ett tidsperspektiv som närmar sig oändligheten, en imponerande innovationskraft och enormt hög teknisk skicklighet visar man en väg in i framtiden för hela branschen”, lyder priskommitténs motivering.

Omfattande process

Förutom den arkitektoniska excellensen belönas projektet för sin förmåga att genomföra en komplex restaurering av en av Sveriges mest kända kyrkobyggnader utan att störa de dagliga aktiviteterna. Totalt kostade projektet 75 miljoner kronor, medan själva entreprenaden utgjorde 39 miljoner kronor exklusive moms.

En fjäder i hatten för Tengbom

”På Tengbom är vi oerhört stolta över den kompetens vi har inom området kulturmiljöer, och här har Erik Wikerstål som uppdragsansvarig arkitekt hjälpt till att framtidssäkra en av Sveriges äldsta domkyrkor”, säger Jan Mattsson, vd på Tengbom.

Mera information om projektet kan hittas i den officiella pressmeddelandet.


Läs även: Hållbarhetsinnovationen Space vinner Årets Bygge 2024

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner