Fredrik Millertson nominerad till ledarpris

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-21
Fredrik Millertson posing for a photoFredrik Millertson, vd LKF, nominerad till ”årets mest inspirerande ledare” av Great Place to Work® (GPTW)

Fredrik Millertson nominerad till årets ledare

I en tid då ledarskap spelar en avgörande roll för företags framgång har Fredrik Millertson, vd för Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF), blivit nominerad till ”årets mest inspirerande ledare” av Great Place to Work® (GPTW). Denna nominering framhäver det exceptionella ledarskap och de betydande insatser som Fredrik har bidragit med till företaget.

Engagemang och arbetsglädje i fokus

Millertson, som leder ett av Lunds ledande fastighetsbolag, har genom sitt ledarskap lyckats skapa en arbetsmiljö präglad av kundfokus, starka teamarbeten och arbetsglädje. Denna kultur har inte bara uppskattats internt utan även märkts av kunder och samarbetspartner, vilket bidragit till LKFs rykte som ett välskött bolag.

Med ett fokus på att alla medarbetares kunskap och delaktighet ska lyftas fram ser Fredrik detta som en nyckel till framgång i en kunskapsintensiv organisation som LKF. Detta har resulterat i högt engagemang och kreativitet bland medarbetarna, vilket stärkt bolagets position ytterligare.

Priset avgörs i april

Den slutliga pristagaren av ”årets mest inspirerande ledare” kommer att offentliggöras den 18 april, där Fredrik står som en av tre nominerade. Nomineringen i sig betraktas av Fredrik som en stor ära och ett bevis på de ansträngningar som gjorts för att skapa en positiv och uppmuntrande arbetsmiljö på LKF.

LKF har sedan starten 1947 varit en betydelsefull aktör inom bostadsförsörjningen i Lund. Företaget äger och förvaltar över 10 000 bostadslägenheter, och spelar därmed en central roll för många lundabors boendesituation.

För mer information, besök pressmeddelandet här.

Läs även: Title: Hållbar Renovering av Historisk Fastighet på Haga Kyrkogata 6

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner