Hållbar Renovering av Historisk Fastighet på Haga Kyrkogata 6

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-21
Historisk fastighet under renoveringFöre och efter Haga kyrkogata 6

Hållbar renovering av historisk fastighet i Haga

I hjärtat av Göteborg har GöteborgsLokaler genomfört en omfattande renovering av den historiska fastigheten på Haga Kyrkogata 6. Projektet, som inleddes våren 2023, har fokuserat på att bevara byggnadens kulturhistoriska värde samtidigt som långsiktig hållbarhet säkerställts.

Fastigheten, som ursprungligen uppfördes under 1870-talet, bär på en rik historia med sin fasad i nyrenässans-stil. Idag hyser byggnaden verksamhet för Skyddsvärnet i Göteborg, en organisation verksam inom välfärdssektorn.

Renoveringsarbetet har stött på en rad utmaningar, där hantverkarna bland annat ställts inför uppgiften att återskapa fasadens ursprungliga utseende. ”Ganska snart insåg vi att fastigheten var i behov av ett mer omfattande underhållsarbete,” säger fastighetsförvaltare Krister Andersson.

Åtgärder för hållbarhet och originalitet

För att återställa byggnadens forna prakt har omfattande åtgärder vidtagits. Bland annat har hela takfoten ommurats, med noggrant bevarande av de ursprungliga listerna. Fasaden, som är rikligt utsmyckad med lister och ornamentik, har också genomgått restaurering där nya ornament har tillverkats för att matcha originalen.

Särskild vikt har lagts vid hållbara materialval, där återanvänt tegel och kalkbruk använts vid murning och fogning, och ornamentik gjutits i finbetong. Detta arbete har inte bara syftat till att bevara byggnadens historiska estetik utan även dess långsiktiga hållbarhet.

”Det har varit en fantastisk upplevelse att få arbeta med renoveringen av denna historiska fastighet,” konstaterar Krister Andersson. ”Vi är stolta över att ha bidragit till att bevara dess skönhet och karaktär för framtida generationer.”

För mer information om projektet, besök pressmeddelandet.

Läs även: Hållbart miljöprojekt med biocirkulära rör

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner