Innovativt återbruksprojekt minskar koldioxidutsläpp

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-25

 

Återbrukslabb halverar utsläpp i Göteborgsprojekt

I Göteborg har Alecta Fastigheter initierat ett projekt vid namn ”Vi på hörnet”, där man genom att återbruka material beräknar att kunna halvera klimatutsläppen jämfört med att använda nytt material. Detta motsvarar en koldioxidbesparing på cirka 183 000 kg Co2e, meddelar företaget i ett pressmeddelande.

Genom ett nyskapande återbrukslabb i fastigheterna Stampen 10 och 11 har man möjliggjort för hantverkare att testa om demonterat material kan återanvändas. Bland annat kommer fasad, innerdörrar och fönster att återbrukas efter renovering. Projektet är ett samarbete med byggentreprenören RO-Gruppen och Semrén & Månsson Arkitekter, som har utvecklat återbrukskonceptet.

”Återbrukslabbet visar på kraften i innovation och samarbete för att nå hållbarhetsmål”, säger Magnus Källgren, ansvarig för projektet från Alecta Fastigheter. Erfarenheter och insikter från labbet kommer att användas för att implementera samma återbrukstänk i andra projekt.

Nickie Excellie, chef för Hållbarhet och Kommunikation på Alecta Fastigheter, framhåller återbruk som en nödvändighet för att minska utsläpp i byggsektorn. Projektet ”Vi på hörnet” förväntas stå klart 2024 och erbjuda flexibla kontorslösningar.

Läs mer om projektet i pressmeddelandet.

Mer information om Alecta Fastigheters Återbruksstudio

Läs även: Hållbarhet genom cirkulära material inom anläggningsbranschen

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner