Rival främjar återbruk av byggmaterial

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-25
Tegelsten för återbrukTegelsten, Foto: Mufid Majnun / Unsplash

Rival främjar återbruk av byggmaterial

I ett nytt initiativ arbetar företaget Rival, känt för sin service inom rivning, sanering och demontering, aktivt för att främja återbruk av byggmaterial både i Sverige och internationellt. Med över 80 anställda tar man nu ett stort kliv mot att integrera cirkularitet och bistånd i sina projekt.

En ny era för byggbranschen

Rival har etablerat en avdelning för återbruk som inventerar allt från byggmaterial till hela fastigheter. ”Det känns skönt att få vara först på plats för en gångs skull,” säger Tommy Nilsson, ansvarig för hållbarhet och återbruk på Rival. Företaget använder digitala plattformar som CCBuild och Palats för att underlätta hanteringen av återbrukbart material.

Med fokus på att minska branschens miljöpåverkan riktar Rival nu sina siktet mot betongkonstruktioner och stål, material kända för sin stora klimatbelastning. I samarbete med fastighetsägare och byggherrar utbildar Rival sin personal i effektiv demontering och hantering för att stärka återbruk och återvinning.

Internationell solidaritet

Utöver återbruk inom Sverige, bidrar Rival med material till hjälporganisationerna Operation Change och Sam-Hjälp för användning i Ukraina. Att säkerställa att materialen hittar en ny användning är en prioritet. ”Inget ska förvandlas till sopor, varken i Sverige eller i Ukraina,” betonar företaget.

Med en allt större efterfrågan på återbruk bland stora aktörer i byggbranschen ser Rival ljus på framtiden för cirkulär ekonomi i byggsektorn. Genom att driva på förändring och utbildning hoppas man kunna sätta en ny standard för hållbart byggande.

Mer information om Rivals återbruksprojekt finns tillgänglig på Grönt Samhällsbyggande.

”`
Läs även: Innovativt återbruksprojekt minskar koldioxidutsläpp

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner