Stort genombrott för Kalmar i kampen mot hemlöshet

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-26

Stort Genombrott för Kalmar i Kampen mot Hemlöshet

I en nyligen genomförd kartläggning av hemlösheten i Sverige, framtagen av Socialstyrelsen, framkommer det att Kalmar kommun har lyckats minska antalet hemlösa personer från 38,8 per 10 000 invånare år 2017 till 8,9 personer år 2023. Denna framgång illustrerar resultaten av kommunens långvariga arbete med att erbjuda långsiktiga bostadslösningar och förebygga hemlöshet.

Framgång genom samarbete och långsiktiga insatser

Insatserna har bland annat bestått i en övergång från kortsiktiga andrahandskontrakt till förstahandskontrakt där klienten själv är inneboende. Genom ett samarbete med fastighetsbolag har kommunen kunnat erbjuda stabila boendelösningar samtidigt som man arbetat med att förbättra individens livssituation genom olika stödinsatser.

”Det är positivt att vi fått så goda resultat och det visar att vi är på rätt väg, även om vi ännu har en lång väg kvar,” meddelar Roger Holmberg, socialnämndens ordförande.

Förebyggande arbete och individanpassade insatser

Kalmar kommun har även lagt stor vikt vid förebyggande arbete, som inkluderar alltifrån vräkningsförebyggande åtgärder till skuldrådgivning. Ett särskilt fokus har lagts på att förstå och hantera de underliggande orsakerna till hemlöshet, såsom beroende, psykisk ohälsa och våld i nära relationer.

Detta holistiska tillvägagångssätt har bidragit till att fler personer kunnat flytta från en otrygg tillvaro till en trygg och stabil livssituation.

Den fullständiga pressmeddelandet och ytterligare information finns tillgängligt på Kalmar kommuns officiella hemsida.


Läs även: Vision för Limhamns fiskehamn och stadens utveckling

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner