Svevia uppgraderar vägar i norr med ny beläggning

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-28
Bild på Svevia väguppgraderingPrm Tankblgn Norr-Vbtn1280x720 - foto - Markus Marcetic

Svevia uppgraderar vägar i norra Sverige

Över en miljon kvadratmeter ny beläggning planeras

I ett nytt projekt som leds av Svevia, på uppdrag av Trafikverket, kommer vägarna i Norr- och Västerbotten att få en omfattande uppgradering. Projektet inkluderar att lägga över en miljon kvadratmeter ny tankbeläggning samt måla omkring 195 000 meter vägmarkering. Denna förbättring är tänkt för sträckor på bland annat E45 och E12, men även på andra vägar runt om i de båda länen.

Tankbeläggning, som är idealisk för vägar med upp till 3 000 fordon per dygn, har valts på grund av sin kostnads- och energieffektivitet. Till skillnad från traditionell asfaltering krävs inget uppvärmningsarbete, vilket minskar både kostnader och miljöpåverkan. Projektet, som värderas till cirka 36 miljoner kronor, sätter en ny standard för vägunterhåll med mindre miljöpåverkan.

John Larsson från Svevia betonar att en hel och jämn vägyta är avgörande för trafiksäkerheten. Tankbeläggningsmetoden gör det möjligt att underhålla vägar på ett mer miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. Efter att den nya beläggningen är på plats kommer ytterligare arbete att utföras för att måla nya väglinjer, vilket också bidrar till ökad säkerhet på vägarna.

Detta initiativ är ett exempel på Svevias åtagande mot svensk infrastruktur och deras strävan efter hållbar utveckling.

Läs hela pressmeddelandet här.


Läs även: Bonnier Fastigheter investerar i Prisma Properties

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner