Brett stöd för Woodys nya koncept

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-26
Woody Bygghandel-logowoody press4

Nytt koncept för Woody Bygghandel

Enad front bland delägarna

Woody Bygghandel AB har, i samarbete med kommunikationsbyrån Falck & Co, arbetat fram en ny marknadsstrategi. Målet är att stärka bygghandelskedjans position och ledning för framtiden. Det nya konceptet, som snart kommer att lanseras, har skapats med omfattande inblandning från kedjans delägare.

”Att våra delägare är helt fria entreprenörer sätter Woody Bygghandel i en unik position, vilket gör det kritiskt att alla stöder den nya strategin,” uttalade Johan Rosendahl, styrelseordförande i Woody Bygghandel AB.

Med en grundsyn att lokalt självbestämmande är av yttersta vikt, har arbetet med att skapa ett enhetligt koncept som tilltalar alla delägare varit en utmaning. ”Det är extremt glädjande att se en så bred enighet om det nya konceptet,” säger Rosendahl.

Marknadsavdelningen tillsammans med Falck & Co använder nu ett unikt tillvägagångssätt där de reser runt i Sverige för att tillsammans med delägarna paketera det nya konceptet. Detta skiljer sig från traditionella metoder där kommunikationskoncept oftast beslutas centralt. ”Att involvera alla delägare i processen har gjort att alla känner sig engagerade och delaktiga,” förklarade Christian Falck, vd för Falck & Co.

För mer information, besök pressmeddelandet.

Woody Bygghandel AB kännetecknas av ett samarbete mellan fria entreprenörer och lokala bygghandelsbolag. Företaget, med anor från 1944, samlar idag 36 delägarföretag och ca 70 anläggningar med en gemensam omsättning på över 4 miljarder kronor.


Läs även: Renovering av Guldfisken 22 på Östermalm i Stockholm

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner