Skanska återköper egna aktier

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-27

Skanska återköper egna aktier

Skanskas styrelse har fattat beslut om att utnyttja bemyndigandet från årsstämman för återköp av egna B-aktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med återköpen är att säkra leveransen av aktier till deltagarna i Skanskagruppens medarbetarägarprogram Seop 6, som omfattar de finansiella åren 2023, 2024 och 2025.

Under styrelsemötet den 27 mars 2024 beslutades det att utöva det bemyndigande som årsstämman 2024 gav för inköp av egna B-aktier. Inköpen får ske vid ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2025, upp till en maximal gräns av 2 400 000 B-aktier. Priset för inköpen ska ligga inom det vid var tid gällande prisintervallet på Nasdaq Stockholm. De återköpta aktierna kan komma att överlåtas till deltagare i Seop 6 enligt de villkor som fastställdes av årsstämman 2022.

Per den 27 mars 2024 innehar Skanska 9 525 185 egna B-aktier.

Källa

Nyhetsmeddelandet delges av Cision och ytterligare information kan hittas på Skanskas hemsida. Skanska AB är en av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag, med verksamhet i utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Företaget hade en omsättning på 157 miljarder SEK under 2023 och sysselsätter cirka 27 000 medarbetare.

För ytterligare information följ denna länk till pressmeddelandet.


Läs även: Skanska uppgraderar marinbas i Karlskrona för 300 miljoner SEK

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner