Ny Expertkompetens för Hållbart Samhällsbyggande

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-27
A picture illustrating sustainable urban development initiatives.Anders Linde Katja Nevalainen Jessica Aften Moback SGBC

SGBC Värvar Expertkompetens För Hållbart Samhällsbyggande

Sweden Green Building Council (SGBC), en ledande organisation inom hållbart samhällsbyggande i Sverige, förstärker nu sin interna expertis genom att rekrytera tre nya experter inom områdena cirkularitet, klimatpåverkan och närlingsliv/politik.

I syfte att intensifiera sin påverkan och bidrag till ett mer hållbart samhällsbyggande, har SGBC valt att stärka både sin kunskapsbas och sin påverkansförmåga inom tre kärnområden. De nyrekryterade specialisterna Jessica Aftén Moback (näringspolitisk expert), Katja Nevalainen (expert inom cirkularitet och resurseffektivitet) och Anders Linde (expert inom klimatpåverkan) besitter en gedigen kunskap inom sina respektive expertområden och är väl rustade för att driva SGBC:s ambitioner framåt.

Lotta Werner Flyborg, vd SGBC, uttrycker stor tillförsikt inför tillsättningen av de tre nya experterna och betonar deras avgörande roll i organisationens fortsatta arbete för att främja hållbart samhällsbyggande.

Mer information om SGBC:s nya experttillskott och dess verksamhet finns att läsa i pressreleasen.

Läs även: Artikel: Atrium Ljungberg bland världens mest innovativa bolag

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner