Grönt ljus för Karlstads resecentrum

avsvenskbyggmarknad.se

2024-03-27
Karlstads resecentrum byggnation.STATIONEN 221017 RS

Grönt ljus för Karlstads resecentrum

Mark- och miljööverdomstolen har nu godkänt detaljplanen för Karlstads nya resecentrum, vilket innebär att byggnationen kan fortsätta enligt plan. Detta besked kommer efter att Mark- och miljödomstolen initialt upphävde planen på grund av en bristande dispens för träden runt området. Sedan dess har en dispens utfärdats, vilket möjliggjort ett positivt beslut från överinstansen.

Starka reaktioner från inblandade parter

Kommunalrådet Anders Tallgren (S) uttrycker sin glädje över beslutet, som han ser som en stärkelse av Karlstads och Värmlands position. Jernhusens projektchef, Thomas Sandberg, ser fram emot att tillsammans med kommunen, regionen och Trafikverket fortsätta planeringen med målet att skapa en bättre och tryggare centralstation. Elisabeth Björk (V), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Värmland, och Bengt Rydhed, ställföreträdande regiondirektör på Trafikverket, betonar båda vikten av att kunna fortsätta arbetet och poängterar betydelsen av projektet för regionens framtid och utveckling.

Planer framåt

Enligt planen kommer ombyggnationen av gatorna runt resecentrumet att starta i slutet av 2024 eller i början av 2025, beroende på väderförhållanden. Slutligt mål är att skapa en sammanhängande trafikknutpunkt som förbättrar pendlings- och resemöjligheter i regionen.

För mer information, se pressmeddelandet från Karlstads kommun.


Läs även: Nytt lyft för Haninge centrum

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner