Klimatfonden i Helsingborg: Stöd för klimatneutralitet

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-02
Bild av stadslandskapet i HelsingborgDSC 0238-1600px

Klimatfonden öppnar i Helsingborg

Helsingborgs stad har lanserat Klimatfonden, en initiativ för att stödja civilsamhällets insatser för att nå stadens mål om att bli klimatneutral tills år 2030. Med en budget på en miljon kronor, ger fonden en möjlighet för privatpersoner och ideella föreningar att ansöka om upp till 100 000 kronor för projekt som bidrar till minskad klimatpåverkan.

Följande insatser stöds

Fonden välkomnar ansökningar som:

  • Minimerar utsläpp av växthusgaser.
  • Binder koldioxid genom att agera kolsänka.
  • Förstärker lokalt engagemang för klimatneutralitet.
  • Främjar lärande, innovation, eller nya samarbeten relaterade till stadens gröna omställning.

Projekten ska vara till förmån för Helsingborgs invånare och bidra till stadens klimatarbete. Stadsanställda är inte berättigade till medel från fonden.

Ansökningstiden och processen

Ansökningsperioden är öppen från och med den 2 april till den 29 april. En beredningsgrupp kommer därefter att granska de inkomna förslagen, med besked till ansökande parter som väntas den sista maj.

”Vi hoppas få in massor av goda idéer för klimatomställningen så att vi kan dela ut hela miljonen i vår. Annars blir det en ny ansökningsomgång redan i höst,” säger Agnes Werner, processledare på miljöförvaltningen.

För mer information och för att ansöka, besök Helsingborg.se/klimatfonden.


Läs även: Title: Hållbart bostadsprojekt i Askim: Trägården’s miljöcertifierade hyresrätter


Annons

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner