Wallenstam minskade koldioxidutsläpp 2023

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-02
Wallenstam logo - showcasing sustainability effortsKarin Mizgalski

Wallenstam minskade koldioxidutsläpp 2023

Under det gångna året har fastighetsbolaget Wallenstam lyckats minska sina koldioxidutsläpp inom alla de målsatta områdena. Detta rapporterar bolaget i ett pressmeddelande och markerar en positiv trend i strävan efter att uppnå sina ställa klimatmål. Målen är indelade i tre kategorier, benämnda som ’scope’, där bolaget avser att reducera sina utsläpp med 50 procent inom scope 1 och 2 samt 55 procent inom scope 3 fram till år 2030.

Utsläppsminskningar inom alla kategorier

För år 2023 redovisar Wallenstam en minskning på 36 procent inom scope 1, 24 procent inom scope 2 och 19 procent inom scope 3, vilken rör byggverksamheten. Dessa framsteg har mätts enligt metodik från det globala klimatsamarbetet Science Based Targets initiative (SBTi), där bolaget rapporterar för första gången.

Karin Mizgalski, hållbarhetschef på Wallenstam, uttalar sig om resultatet med entusiasm och pekar på de gemensamma ansträngningarna som en viktig faktor för framgången. Särskilt framhålls minskningarna inom byggverksamheten som en betydande prestation, med tanke på att detta är bolagets största källa till utsläpp.

Langsiktiga mål och klimatfärdplaner

Wallenstams mål för koldioxidminskning är i linje med Parisavtalets ambition att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader Celsius. En viktig del i arbetet har varit utvecklingen av klimatfärdplaner för att minska utsläppen från nybyggnation, vilket även inspirerat till att ta fram klimatfärdplaner för scope 1 och 2. Bolaget har därmed knutit ihop sin strategiska planering med globala klimatmål för att navigera mot ett mer hållbart byggande och fastighetsförvaltning.

Du kan läsa mer om Wallenstams klimatåtgärder och deras framsteg här.


Läs även: Alecta Fastigheter tar över förvaltningen av Bredden

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner