Forskning och Utveckling vid Landvetter Södra

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-03
Bild av Landvetter SödraLandvetter Södra - fotograf Olof Flemström, Naturlig Rörelse Sverige AB

Härryda beviljas miljonanslag för forskningsprojekt

Härryda kommun har lyckats säkra finansiering på 5,95 miljoner kronor från Formas för forskningsprojektet ”Ramverk för berikande gestaltning av livsmiljöer”. Projektet syftar till att utforska hur byggande och gestaltning av livsmiljöer kan främja invånarnas hälsa och välbefinnande. Samarbetet inkluderar partners som Riksbyggen, Landvetter Södra Utveckling AB, GBJ Bygg, Nordr, Skanska, Wallenstam, Chalmers, Sveriges Lantbruksuniversitet och Sahlgrenska.

Landvetter Södra – en testbädd för forskning

Det nya bostadsområdet Landvetter Södra, planlagt för minst 25 000 invånare, kommer att tjäna som en testbädd där ny forskning kan tillämpas och ny kunskap genereras. Denna forskning stödjer Landvetter Södras vision om att skapa en modern, internationell, innovativ och mänsklig stad.

”Det här är ett unikt tillfälle att med hjälp av aktuell forskning utforma en stadsdel som främjar invånarnas välmående,” säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande i Härryda. Projetet, som sträcker sig från april 2024 till april 2028, förväntas leda till nya insikter som kan tillämpas brett inom stadsplanering och bostadsutformning.

Förväntad positiv effekt på hälsa och välmående

Anders Sandberg, projektchef på Riksbyggen i Storgöteborg, betonar betydelsen av den gränsöverskridande forskningen för att skapa livsmiljöer som främjar hälsa. Samarbetet mellan olika aktörer kommer att leda till skapandet av ett ramverk som kan visa på gestaltningskvalitéers positiva inverkan på hälsan.

För mer information om projektet och deltagande aktörer, se pressmeddelandet.


Läs även: Hållbarhetsfokus i Nybyggnadsprojekt Hämplingen

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner