Blisterlidens Vindkraftpark i Skellefteå förnybar energi

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-03
Vindkraftparken Blisterliden i Skellefteå - Fokus på förnybar energiVindkraft Foto: Magnus Skoglund.jpg

Svevia bygger vindkraftpark i Skellefteå för Holmen Energi

Skellefteå, 3 april 2024 – Svevia har erhållit i uppdrag att genomföra de grundläggande mark- och anläggningsarbetena för den kommande vindkraftparken Blisterliden i Skellefteå kommun. Blisterliden, som beräknas stå färdig 2026, kommer att bestå av 14 vindkraftverk. Förväntningen är att parken kommer att leverera 360 GWh förnyelsebar energi.

Tomas Semb från Svevia delar att uppdraget innefattar anläggning av vägar, upplagsytor och kranuppställningsplatser, samt vindkraftsfundament och interna el- och fibernät. Särskild uppmärksamhet riktas också till att bredda och förstärka befintliga skogsbilsvägar för att hantera tunga transporter av turbindelar. Arbetet med fundamenten kommer att inkludera både bergförankrade och gravitationsfundament.

Förnyelsebar energi i fokus

”Vi ser fram emot att i samarbete med Holmen Energi bidra till Sveriges kapacitet för mer förnybar energi,” sade Tomas Semb. Fredrik Nordqvist, Affärsområdeschef för Holmen Energi, understryker vindkraftparkens betydelse för den gröna omställningen och den framtida energiförsörjningen. ”Vindkraften kommer att spela en viktig roll i framtidens elsystem,” förklarar han.

Förväntningarna på projektet är höga, med mål att stärka Sveriges produktion av förnybar energi och bidra till en hållbar framtid. Med denna investering bekräftar Holmen Energi sitt engagemang i den gröna omställningen, detta i linje med deras strategiska mål att skapa långsiktigt värde.

Mera information om projektet finns tillgänglig via pressmeddelandet från Svevia.

Läs även: Hållbarhetsfokus i Nybyggnadsprojekt Hämplingen

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner