Ny stål- och träbro invigd vid Lindbacka Bruk

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-08

Ny bro invigd vid Lindbacka bruk

Sedan september 2023 har Örebro kommun arbetat med att ersätta den gamla bron över Svartån till Lindbacka bruksområde. Arbetet är nu slutfört och en ny stål- och träbro har invigts, vilket möjliggör enklare tillgång till Lindbacka för invånarna i Örebro. Bron utgör även en viktig del i att lyfta fram det kulturella arvet kring Lindbacka.

Invigning 11 april

Invigningen äger rum den 11 april och bjuds på på tal av Kemal Hoso (S), ordförande för Markplanerings- och exploateringsnämnden, samt närvaro av projektledare och andra nyckelpersoner.

Under arbetet har kommunen även vidtagit åtgärder för biotopvård i området kring den nya bron, vilket innebär positiva effekter för vandringsfisk och annat vattenliv.

Det återstår några arbeten med rivning och erosionsskydd som kommer att utföras under juni. Vägen genom bruksområdet kommer att stängas av för dessa arbeten några veckor efter invigningen. För mer information om projektet, besök Örebro kommuns officiella webbplats.

Läs även: Nybron i Härnösand: Peabs spännande Infrastrukturprojekt

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner