Totalrenovering av Eriksdalsbadet pausas

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-08
Bild på pågående totalrenoveringen.Stockholms stad planerar att utreda tre alternativ för Eriksdalsbadet. Foto: Caroline Berg

Totalrenovering av Eriksdalsbadet Pausas

Stockholms stad meddelar att den planerade totalrenoveringen av Eriksdalsbadet nu pausas för att utreda tre nya alternativ för badets framtid. Projektet, som initialt skulle ha påbörjats under 2024, syftar till att säkerställa att Eriksdalsbadet fortsatt kan erbjuda simföreningar och allmänheten en modern och funktionell badanläggning på Södermalm.

Tre Nya Alternativ Utreds

De alternativ som nu ska utredas närmare innefattar att antingen fortsätta med den planerade totalrenoveringen, flytta nationalarenan till en separat lokalisering samtidigt som en bad- och idrottsanläggning för allmänheten bibehålls vid nuvarande plats, eller att bygga en helt ny badanläggning på samma plats. Dessa alternativ kommer att utvärderas med avseende på deras påverkan för verksamheten, ekonomi och miljö.

Enligt Stockholms stad, är målet med pausen och den ytterligare utredningen att säkerställa att skattebetalarnas pengar används på ett effektivt sätt och att Eriksdalsbadets framtida utformning i högsta grad möter såväl nuvarande som framtida behov för simning i Stockholm.

Beslut Väntas i April

Ett förändrat inriktningsbeslut om Eriksdalsbadets framtid förväntas att fattas under fastighetsnämndens och idrottsnämndens nämndmöten den 23 april. Fram till dess är de aktuella alternativen föremål för ingående utredning och analys.

Läs även: ”Från oanvända lokaler till attraktiva bostäder – ny rapport om bostäder”

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner