Ökande vakansgrader för kontor i Göteborg – CityMark Analyser

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-10
ökande vakanser i kontorslandskapetMötesrum Foto: Nastuh Abootalebi / Unsplash licens

Ökande vakansgrader för kontor i Göteborg

I en nyligen genomförd studie från CityMark Analys framkommer det att vakansgraden för kontor i centrala Göteborg har stigit till över 10 procent under våren. Detta samtidigt som omsättningen på hyresmarknaden för kontorslokaler har visat tecken på avmattning det senaste året, trots att den fortfarande ligger på historiskt höga nivåer.

Omsättningen mattas av

Studien visar att omsättningen på marknaden för kontorslokaler i Göteborg har minskat något under 2023. Totalt tecknades det drygt 320 nya hyresavtal omfattande nästan 180 000 kvm, vilket är en nedgång jämfört med föregående år. Den största delen av avmattningen kommer från det nyare segmentet av kontorslokaler, medan omsättningen inom det äldre segmentet har ökat något.

Vakansgraderna fortsätter att öka

Enligt CityMark Analys fortsätter vakansgraderna att stiga i Göteborgs centrala delar. I Central Business District (CBD) har vakanserna minskat något, medan en ökning har noterats i områden som Lindholmen, Gullbergsvass och Stampen. Utvecklingen visar på en fortsatt press på marknaden på grund av ett stort tillskott av nya kontorsytor under de senaste åren.

Läs även: Utmaningar på Stockholms kontorsmarknad

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner