AI-test med Univrses för vägundersökning i Järfälla

avsvenskbyggmarknad.se

2024-04-11
Is there anything else I can assist you with?Smartphone monterad i vindrutan på en av kommunens fordon.

AI-test i Järfälla för vägundersökning

Under våren och försommaren 2024 genomför Järfälla kommun ett pilotprojekt där artificiell intelligens (AI) testas för att automatisera undersökningen av kommunens vägar. AI-verktyget Univrses kommer att användas för att identifiera och bedöma skador eller hinder såsom trafikmärken och vägskador via smartphones monterade i fordon som utför kommunal service. Syftet med projektet är att utforska möjligheterna att spara både tid och resurser för kommunen, samtidigt som miljöpåverkan minskas.

Effektivisering av vägunderhåll

Kommunen syftar till att genom tekniken bli mer proaktiva i sitt arbete med att upptäcka och åtgärda skador. Idag är processen till stor del beroende av felanmälningar från allmänheten. Med hjälp av AI hoppas Järfälla kunna agera snabbare och mer effektivt. Dennis Danneholt, verksamhetsutvecklare på Järfälla kommun, och Henrik Bromander, även han verksamhetsutvecklare i kommunen, betonar båda vikten av att utforska nya teknologier för att förbättra servicen och reducera kostnader.

Projektet och dess mål

Pilotprojektet med Univrses kommer att pågå fram till midsommar 2024. Det finns stora förhoppningar om att verktyget inte bara ska effektivisera underhållsarbete utan även bidra till en bättre miljö och högre kvalitet på vägnätet i Järfälla. Utvärdering som planeras efter projektets slut kommer att visa om dessa mål uppnås.

Läs hela pressmeddelandet här

Läs även: Vägledning för byggprodukters taxonomikrav

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner